Barnesanger                            

 

Tittel/Forfatter                                                                  Note                                                                                                        Innspilling

 

DET BLIR INGEN JUL UTEN JESUS      

FRIDA BLAKER

SVENSK ARR: NIKALS LINDVIK

DANSK OVERSETTELSE

 

Indre missions nodebank DK

Syng for Herren (Sangbok)

Cantando

 

A: Lys i desember (Div. artister)

B: Se stjernene skinner (Div. artister)

C: Ninas juleønske

D: Betlehems angar (Sv)

E: O helga natt (Lyngset)

Youtube Tidal+

DET ER ET UNDER

STØLEN BJARNE

Privat

 

Youtube

EIT LITE ESEL             

THU JORUNN           

Privat

Ingunn Ringvoll

GUD ER GOD
BJARNE STØLEN

 

 

JEG VIL IKKE SNAKKE

(KAOS SANGEN)

AANJEELISABETH

Privat

Trist engel med smilehull

JEG VIL VÆRE MED          

SJAASTAD KARLSEN SOL       

Privat

 

HVEM SKAL REDDE BARNA

KOTTUM KARI

Privat

 

JOH 1 3

(ALT ER BLITT TIL VED HAM)

ALLTING ER SKABT AF HAM (DK)

UNHJEM ÅSMUND OLAF          

Frøet Noteheftet

Indre missions nodebank DK

(Treklang Sangbok)

Vi synger (Sangbok DK)

A: Frøet

B: Barnegospel 2 CD:

C: Kom la oss samles (Søråshøgda barnekor)

Tidal++

JOH 3 16  

(DEN LILLE BIBEL)

UNHJEM ÅSMUND OLAF     

Frøet (Noteheftet)

A:Frøet

B:Minneord CD (Søndagsskolef.)

Tidal++

 

JOH 6 37        

(DEN SOM KOMMER TIL MEG)

UNHJEM ÅSMUND OLAF

Nynorsk: K.J.HAMRE   

Frøet (Noteheftet)

A: Frøet

B: Sprakende farger

C: Kom la oss samles (Søråshøgda barnekor)

Tidal++

JOH 8 12                     

(JEG ER VERDENS LYS)

STØLEN BJARNE

Frøet (Noteheftet)

Frøet

Tidal++

 

JULEVISE (ME SYNGJA VIL OM JESUS)                 

REIGSTAD HALDIS     

Barnesangboka(Sangbok)

Vi synger (Sangbok)DK

 

LITEN HVERDAGSKRISTEN      

KIPLESUND EDEL             

Minoba

Høvåg miniklang

MARK 4 20

(MEN DE SOM BLE SÅDD)               

UNHJEM ÅSMUND OLAF      

Frøet Noteheftet

Frøet

Tidal++

 

MATT 11 28

(KOM TIL MEG)

BJARNE STØLEN

Frøet Noteheftet

Frøet

Tidal++

 

MATT 5 16

(SLIK SKAL OGSÅ DERES LYS SKINNE)         

BJARNE STØLEN

Frøet Noteheftet

A: Frøet

B: Blåveisens sommerkassett

Tidal++

 

MATT 6 24

(INGEN KAN TJENE TO HERRER)                                          

BJARNE STØLEN                                             

Frøet Noteheftet

Frøet

Tidal++

 

MATT 6 28

(SE PÅ LILJENE PÅ MARKEN) 

UNHJEM ÅSMUND OLAF     

Frøet Noteheftet

Frøet

Tidal++

 

MATT 7 12

(DEN GYLDNE REGEL)               

UNHJEM ÅSMUND OLAF    

Frøet Noteheftet

A: Frøet

B: Blåveisens sommerkassett

Tidal++

MATT 7 3

(HVORFOR SER DU FLISEN)

UNHJEM ÅSMUND OLAF            

Frøet Noteheftet

Frøet

Tidal++

 

MATT 7 7                                                    

(BE SÅ SKAL DERE FÅ)

BJARNE STØLEN

Frøet Noteheftet

A:Frøet

B:Minneord CD

Tidal++

SANGEN GJØR MEG SÅ GLAD
BJARNE STØLEN

 

 

Youtube

SUPERSETNINGSANG

BIBELTEKST

Privat

Søndagsskolen

TAKK HELLIG ÅND           

LUND HILDE               

Minoba

Høvåg miniklang